Meny

Regional utveckling

Jämställdhet, innovationer, digitalisering och företagande driver regional tillväxt

Miljö och samhällsbyggnad

Vi måste skapa hängrännor mellan den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen – men också mellan teori och praktik för att nå ända fram.​

Kurs och konferens

Visa alla händelser

Om oss

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.  Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge. I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen..