Meny
5472538-team-of-ants.jpg

Välkommen till FoUI

Vi stöttar kommuner på vägen från kunskap till handling. Det handlar om att tillvarata erfarenheter, insikter och forskningsresultat, och använda dessa för att uppnå konkreta förbättringar. Det handlar också om att utgå från rådande förutsättningar och se ”vad som är bäst just för oss”. Många kommuner har behov av information, inspiration och praktisk hjälp i denna process. Därför finns FoUI.

FoUI - Forskning och Utveckling/Innovation

FoUI hjälper kommunerna i Norrbotten att dra nytta av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Det handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan och inom kommunerna. Det är viktigt att ta hänsyn till kommunernas och verksamheternas specifika behov och förutsättningar - vad som passar för Arjeplog kanske inte fungerar i Kiruna eller Luleå. 

FoUI vill också vara en partner när det gäller att stötta enskilda kommuner och verksamheter i lokalt anpassat utvecklingsarbete. Tillsammans med kommunerna utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt med nyfikenhet och lusten till lärande som viktiga drivkrafter

Vill du jobba som FoU-forskare hos oss?

Vi söker en forskarutbildad person med god kännedom om kommunala verksamheter, i synnerhet socialtjänst och skola (utbildning och lärande).

Uppdraget innebär ett kunskapsstöd till länets kommuner, vilket bl a handlar om att samla, sortera, syntetisera och förmedla kunskap samt att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbeten i länet och i landet.

Tjänsten är en visstidsanställning, heltid, 2017-09-01-2018-12-31.

Välkommen med din ansökan senast 2017-05-10

Läs mer om jobbet