Meny
Mötesplatsskylt beskärd I.jpg

Studentuppsats i samverkan

Studentuppsats i samverkan är en plattform och kontaktyta för dig som arbetar i kommunal verksamhet, dig som student och dig som arbetar inom akademin. Syftet är att skapa samverkan mellan dessa tre och därigenom underlätta för studenter att skriva sina uppsatser i samverkan med offentlig verksamhet.

Grundtanken är enkel: den frågeställning som bearbetas i studenters studentarbeten är sprungen ur ett faktiskt verksamhetsbehov och även intressant för studenter och LTU. Syftet är således att kommunala verksamheter ska få nytta av studenters examensarbeten i sitt pågående utvecklingsarbete. Nyttan blir ömsesidig då studenters arbete tar avstamp i faktiska verksamhetsfrågor och de får möjligheter att visa upp sig hos en potentiell framtida arbetsgivare. LTU stärker kvalitén i sin utbildning och skapar samtidigt ett praktiknära fokus för både utbildning och fortsatt forskning.

Här kan du läsa mer om vad samarbetet innebär för dig som student eller som arbetar i verksamhet. Här finns också exempel på genomförda uppsatsarbeten och en databas med intresseområden från verksamheter.

Studentuppsats i samverkan - En bakgrund