Meny

Återfallsprevention 2-3 okt samt 6-7 nov 2017

Datum: 02 oktober 10:00 - 07 november 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Återfallsprevention är en metod som utgår från KBT med inslag av MI. Syftet är att öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall och lära sig färdigheter för att inte återfall i sitt problembeteende. Metoden bygger på att man har en kontinuerlig samtalskontakt med klienten/patienten.


Tid 
2-3 oktober samt den 6-7 november 2017
 
Plats
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  
Personal som arbetar med behandling av missbruk eller annan beroendeproblematik

Utbildare 
Lena Häggroth och Maria Lundholm

Program 
Utbildningen startar måndag den 2 oktober kl. 09.30 med kaffe och smörgås. Dagen avslutas ca kl 16.30. Tisdagen den 3 oktober fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca kl 16.00. Dag 3 och 4, den 6-7 november gäller samma hålltider som ovan.

Kursdokumentation
Skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen.

Avgift 
För kommun och landstingsanställd 3 925 kr exkl. moms. Övriga 4 925 exkl. moms.  I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch under dagarna samt kurslitteratur. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan 
Gör Din anmälan senast den 11 september på nedanstående länk. Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart.

Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.  En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna. Minst 10 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se