Återfallsprevention - 4 dagar

Datum: 20 februari 00:00 - 28 februari 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Återfallsprevention är en metod som utgår från KBT med inslag av MI. Syftet är att öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall och lära sig färdigheter för att inte återfalla i sitt problembeteende.

Återfallsprevention är en metod som utgår från KBT med inslag av MI. Syftet är att öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall och lära sig färdigheter för att inte återfalla i sitt problembeteende. Metoden bygger på att man har en kontinuerlig samtalskontakt med klienten/patienten.

Tid               

30-31 januari samt den 27-28 februari 2017                 

Lokal        

Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp     

Personal som arbetar med behandling av missbruk eller annan beroendeproblematik

Utbildare     

Lena Häggroth och Maria Lundholm

Program      

Utbildningen startar måndag den 30 januari kl. 09.30 med kaffe och smörgås. Dagen avslutas ca kl 16.30. Tisdagen den 31 januari fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca kl 16.00. Dag 3 och 4, den 27-28 februari gäller samma hålltider som ovan.

Avgift           

För kommun och landstingsanställd 3 925 kr exkl. moms. Övriga 4 925 exkl. moms. I avgiften ingår fika och lunch under dagarna samt kurslitteratur. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan      

Gör Din anmälan senast den 12 januari. Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna. Minst 10 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.

Kursdeltagarna skall själva medta kursdokumentation till utbildningstillfället via länken: Kursdokumentation

 För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se