Meny

Dialog om utveckling, kunskapsbildning och förändringsarbete inom socialtjänsten

Datum: 15 november 10:00 - 15 november 15:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Välkommen till en dialogdag om samarbete kring gemensamma frågor om utveckling, kunskapsbildning och förändringsarbete inom socialtjänstens område Inbjudan riktar sig till kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten eller andra personer som hanterar, har ansvar för eller är intresserade av förändrings- och utvecklingsarbete i socialtjänsten. Vi ser gärna att så många kommuner som möjligt deltar. FoUI Norrbottens Kommuner har uppdraget att vara ett stöd för kunskaps¬utveckling i kommunernas socialtjänst. För att kunna vara det stödet behöver vi på FoUI en dialog med kommunerna och vi behöver förstå hur behoven och förutsättningarna ser ut i de olika kommunerna.

DATUM OCH TID 
171115, klockan 10.00-15.00 med fika från klockan 09.30.

PLATS 
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå. Sammanträdesrum 1.

MÅLGRUPP 
Kvalitets-, verksamhetsutvecklare eller andra personer som hanterar, har ansvar för eller som är intresserade av förändrings- och utvecklingsarbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi ser gärna att så många kommuner som möjligt deltar.

MEDVERKANDE 
Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare socialtjänst, FoUI Norr¬bottens Kommuner.
Elisabet Höög, flexitforskare FoU Välfärd Västerbotten och Umeå universitet. Elisabet har under ett par år arbetat med dessa frågor i Västerbotten.

AVGIFT  
Ingen avgift, lunch och fika ingår. Uteblir anmäld deltagare utan att meddela eller skicka en ersättare debiteras kostnad på 300 kronor för fika, lunch och administration.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 2017-10-31 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

FRÅGOR OM DAGEN 
Benitha Eliasson, benitha.eliasson@kfbd.se, 070-693 14 98

INNEHÅLL
Träffen är en inledning på ett arbete om hur kommunerna och FoUI kan samarbeta kring frågor om utveckling, kunskapsbildning och förändringsarbete. Fram till nu har mycket av utvecklingsarbetet baserats på de statliga utvecklingsmedel som funnits inom olika områden men som idag inte finns på samma sätt. Därför behöver vi utveckla andra sätt att samarbeta kring relevanta förändrings- och utvecklingsfrågor.

Vid träffen kommer vi att ha en dialog om de förändrings- och utvecklingsarbeten ni gör i kommunerna: Hur ser behoven ut när det gäller kunskapsbildning och utveckling, förändring? Vilka är förutsättningarna i de skilda kommunerna? Vilka kompetenser och resurser finns i kommunerna? Saknas någon kompetens? Och kanske den viktigaste frågan Hur kan ett samarbete mellan kommunerna och FoUI fungera framöver?

Vi kommer även att berätta om FoUIs uppdrag och vilka förutsättningar vi ser för kunskapsstöd och samarbete.  Tid kommer även att ges för att utbyta erfarenheter i dessa frågor.

// Benitha Eliasson, FoUI Norrbottens Kommuner