Meny

Frid Hansen & Peter Hagberg i konferens om missbruk och föräldraskap

Datum: 17 november 10:00 - 17 november 16:00
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

En god missbruks- och beroendevård innehåller samordnat stöd till både den beroende och anhöriga. I en familj där det finns vuxna med beroende behövs vård och stöd för beroende, anhörigproblematik, föräldraskap och stöd till barn. Att arbeta familjeorienterat förutsätter samverkan mellan de som jobbar med barn och de som jobbar med vuxna. Frid Hansen, psykologspecialist från Norge som sedan 1994 har varit chef för Borgestadsklinikken i Skien. Hon är en pionjär i det familjeorienterade arbetet med missbruk, och bär ett enastående stort ansvar för den väl utvecklade missbruksvården i Norge. Peter Hagberg är arrangör för programmet “Gå från individ- till familjeperspektiv “och inleder konferensen. Peter är socionom, processledare och tidigare utvecklingsledare för Kunskap till praktik i Skåne.

TID 
Fredagen den 17 november 2017 med början kl.10.00 (fika och registrering från kl 09.30) och avslutning kl. 16.00.
PLATS 
Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, S. Sunderbyn
MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, socialtjänsten mfl.
PROGRAM 
Bifogas
AVGIFT 
Pris 1250 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår lunch och fika enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand.
ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 2017-10-15 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se
AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

/Helena Asklund, Norrbottens Kommuner

PROGRAM

09.30-10.00 
FIKA & REGISTRERING

10.00-10.10 
INTRODUKTION TILL DAGEN
Helena Asklund, Norrbottens Kommuner

10.10-11.00
ATT GÅ IFRÅN ETT INDIVID- TILL ETT FAMILJEPERSPEKTIV FÖRUTSÄTTER SAMVERKAN OCH IMPLEMENTERING.
Peter Hagberg, socionom och processledare, Implementeringsnätverket

11.00-11.10 
BENSTRÄCKARE

11.10-12.10
BARNS BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP VID BRISTER I
OMSORGEN FRÅN FAMILJ OCH NÄRA OMGIVNING –
Vanliga omsorgsbehov hos barn som växt upp med missbrukande föräldrar samt metoder för att tillgodose omsorgsbrister.
Frid Hansen, seniorrådgiver/psykologspesialist, Borgestadklinikken, Skien, Norge

12.10-13.10
LUNCH

13.10-14.30
FRID HANSENS FÖRELÄSNING FORTSÄTTER -
Bl.a. med frågor om hur vården kan genomföra familjesamtal och hur vuxna partners och andra närstående kan inkluderas i vård och behandling. 

14.30-14.50
FIKA

14.50-16.00 
FRID HANSENS FÖRELÄSNING FORTSÄTTER

16.00
AVSLUTNING