Meny

Hållbar kommunikation för att leda konstruktivt i en svår situation 27-28 september

Datum: 27 september 12:00 - 28 september 13:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Det är ett vanligt problem inom vård och omsorg att man inte har tillräckligt med tid för att stanna upp och reflektera – och nu vill vi erbjuda er en god möjlighet att göra det. Utgångspunkten för vår inbjudan är att ni som är boendechefer för ensamkommande barn har en svår arbetssituation att hantera. Syftet med det vi planerar att göra är tre: 1. Med hjälp av en tydlig struktur för hur vi kommunicerar vill vi erbjuda ett tryggt utrymme för djupare reflektion, dialog och nätverkande mellan er som är boendechefer. 2. Vi vill stödja er som är boendechefer till att söka konstruktiva svar på hur ni ska leda er själva och er personal när ni har en arbetssituation som är starkt psykiskt påfrestande. 3. Vi vill stödja er som är boendechefer till att börja söka konkreta lösningar på de viktigaste djupfrågorna ni behöver hantera för att klara de närmaste månadernas arbete på ett bra sätt.

Tid 
Onsdag 27 och torsdag 28 september 2017 med början dag ett kl 12.00 samling lunch och avslutning dag två kl 12.00 med lunch. Dag ett ingår ett kvällspass mellan kl 19.00-21.00.

Plats 
Luleå, Elite Stadshotellet.

Program 
Bifogas.

Kursledare 
Eva Grundelius, metodutvecklare, författare, kommunikations-konsult och utbildare.

Målgrupp 
Vänder sig i första hand till dig som är boendechef på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Avgift 
3.995 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår all mat enl programmet.

Dokumentation
Boken Helt överens! Handbok i hållbar kommunikation av Eva Grundelius ingår i avgiften.

Logi 
Ev logi bokas av resp deltagare på Elite Stadshotellet, tfn 0920-27 40 00, uppge koden: Norrbottens Kommuner 27/9. Kostnaden betalas av resp deltagare på plats eller begär fakturering av hotellet.

Anmälan 
Anmälan gör du på nedanstående länk. Senast 10 augusti 2017 vill vi ha din anmälan. För att utbildningen ska bli av krävs minst 15 och max 20 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se.

Avanmälan 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras full avgift.

Information 
Information om kursinnehållet lämnas av Helena Asklund, tfn 070-622 98 92 eller helena.asklund@kfbd.se

Program

Hållbar kommunikation för att leda konstruktivt i en svår situation
Vi kommer att arbeta på ett dynamiskt sätt där vi varvar kortare undervisningsmoment med mycket praktiskt arbete, som består av enskild reflektion, arbete i par, i smågrupper och gemensamt i hela gruppen.


Dag 1 (Lunch 12.00 ● Arbete 13.00-17.15 ● Middag ca 18.00 ● Kvällsarbete 19.00-21.00)
Inledning, praktiskt & deltagarnas förhoppningar: Göra alla sedda, hörda, respekterade & delaktiga.
Psykiskt starkt påfrestande arbete: § 11 i AFS 2015:4. Hantera riskerna för att förebygga ohälsa.
Hållbar kommunikation för att reflektera djupare: Teori, övning & gemensam reflektion.
Det mest värdefulla vi har uträttat för de boende: Workshop där vi bygger upp en gemensam bild.
Grundläggande recept för konflikthantering: Utifrån de kommunikations-färdigheter vi har tränat.
Balans mellan krav & resurser samt tydlig arbetsledning: Hur 9§ & 10§ i AFS 2015:4 är till hjälp.
Djupfrågor att sova på: Största utmaningen i mitt självledarskap? I mitt ledarskap av personalen?
Berättardags: Vad betyder jobbet för mig personligen? Hur har det förändrat mig? Grupper om 3-4.

Dag 2 (Arbete 08.30-12.00 ● Lunch 12.00-13.00)
Hantera största utmaningen i mitt självledarskap: Stödjande samtal i par med hållbar kommunikation.
Viktigaste utmaningarna när det gäller att leda personalen till att göra ett gott arbete: Workshop.
Personlig handlingsplan: De 3-4 viktigaste åtgärderna jag ska genomföra för mig & min verksamhet.
Avslutning: Muntlig och skriftlig utvärdering