Handläggning av ekonomiskt bistånd

Datum: 23 februari 10:00 - 23 februari 16:00
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

Utbildningsdag i handläggning av ekonomiskt bistånd.

TID 

Torsdag 23 februari 2017 med börjar kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning kl 16.00.

PLATS 

Sunderby Folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, S Sunderbyn

MÅLGRUPP 

Handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar för både erfarna och mindre erfarna handläggare.

FÖRELÄSARE 

Nils Allan Danielsson, socionom. Han arbetar som utredare på enheten för ekonomiskt bistånd i Karlstads kommun. Han har förutom erfarenhet av handläggningsarbete, även handledaruppdrag och har de senaste åren lett flera uppskattade utbildningar med inriktning på ökad säkerhet vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

PROGRAM 

Bifogas

AVGIFT 

Pris 1350 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår kaffe och lunch. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 

Anmälan om deltagande gör du senast 2017-02-07. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se  OBS vi har ett nytt konferenssystem, för att fullfölja din anmälan behöver du organisationsnummer, faktureringsadress och referensnummer/kod.

AVANMÄLAN 

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

PROGRAM

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Utbildningsdag för de som handlägger ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagen föreskriver att de som gör så gott de kan, har rätt till bistånd om inte behovet av skälig levnadsnivå kan uppnås på annat sätt. För att ha en rättssäker handläggning är det viktigt att känna till vad dessa ”ramar” innebär vid utredning, bedömning och beslut om rätten till bistånd. Utbildningen inriktar sig på konkreta frågeställningar om dokumentation, hur vi hanterar gynnande beslut som blivit fel, villkor för att kunna kräva tillbaka bistånd, vanliga fel vid överklagningshantering, kriterier för uppehållsrätt, gemensam syn på in- och utflyttare och några domar om bistånd till personer med missbruksproblematik.

09.30           

Kaffe med smörgås

10.00           

Inledning

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Krav på dokumentation, ändra positiva beslut m.m.

12.00           

Lunch

13.00           

Fortsättning med handläggning av ekonomiskt bistånd

bl.a. rättsfall, gränsdragningar, överklaganden

14.30           

Kafferast

16.00           

Avslutning