Meny

Hur kan suicidrisk upptäckas hos barn och unga? 20-21 september 2017

Datum: 20 september 09:30 - 21 september 16:00
Plats: Luleå, Regionhuset, Sessionssalen, Robertsviksgatan 7

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner anordnar i samverkan två dagar om suicidrisk hos barn och unga. Att fånga upp de unga som mår dåligt i tid är en viktig del i det självmordspreventiva arbetet. Konferensen syftar till att ge ökad kunskap om suicidrisk hos barn och unga, och har särskilt fokus på nyanlända/asylsökande barn och unga. Med Annika Stävenborg som moderator guidas du via en personlig berättelse till kunskap om suicidrisk hos barn och unga. Under konferensens första dag får du kunskap om den suicidala processen och hur man upptäcker suicidnära personer och hur man hjälper bäst. Du får även veta mer om trauma, separationer och migrationsstress och hur detta påverkar den psykiska hälsan. Under dag två har vi särskilt fokus på vikten av att samverka.

TID 
Onsdag den 20 september till torsdagen den 21 september 2017 med början dag ett kl.09.30 med registrering och fika, avslutning dag två ca 16.00

PLATS 
Regionhuset, Sessionssalen, Robertsviksgatan 7, Luleå

MÅLGRUPP 
Personal HVB-hem, elevhälsa, skolpersonal, hälsocentraler, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, familjecentraler, ungdomsmottagningar, rättsväsendet, godemän, migrationsverket, frivilligorganisationer, civila samhället m.fl.

PROGRAM 
Preliminärt program bifogas, fastställt program bifogas vid anmälningsbekräftelse.

AVGIFT 
580 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 2017-08-31 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande, ersättare får utses. Uteblir anmäld deltagare och ersättare inte deltar debiteras hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få deltagare.

Kirsti Jussila, Region Norrbotten
Helena Asklund, Norrbottens Kommuner

Dag 1.  Onsdagen den 20 september

09.30-10.00 
FIKA SAMT REGISTRERING

10.00-10.05  
VÄLKOMSTHÄLSNING

10.05-10.10  
INTRODUKTION TILL DAGEN
Moderator Annika Stävenborg, auktoriserad Socionom, KBT-terapeut och tidigare polis

10.10-10.40 
PSYKISK HÄLSA BARN- OCH UNGA I NORRBOTTEN
Annika Nordstrand, Folkhälsa, Region Norrbotten

10.40-11.40 
EN PERSONLIG BERÄTTELSE  HUR FÖRSTÅR JAG DEN SUICIDALA PROCESSEN? 
Ludmilla Rosengren, Leg Läkare, KBT-terapeut och mamma till Linnéa

11.40-11.50 
REFLEKTIONER

11.50-12.50 
LUNCH

12.50-13.35 
HUR INVOLVERAR MAN ANHÖRIGA? HUR HJÄLPER MAN BÄST? & SAMVERKANS BETYDELSE
Ludmilla Rosengren, Leg Läkare, KBT-terapeut och mamma till Linnéa
 
13.35-13.45 
PAUS

13.45-14.30 
TRAUMA, SEPARATIONER OCH MIGRATIONSSTRESS OCH HUR DETTA PÅVERKAR PSYKISKA HÄLSAN HOS ASYLSÖKANDE OCH FLYKTINGAR RISKFAKTORER OCH MÖJLIGA FRISKFAKTORER
Hannah Karlsson, psykolog, Kirsten Thielking, kurator
Röda Korsets behandlingscenter, Skellefteå

14.30-15.00 
FÖRFRISKNINGAR

15.00-15.45 
NÄTVERK OCH SAMMANHANG.
AKUTA RISKFAKTORER
BEMÖTANDE OCH STÖD FRÅN OMGIVNINGEN
Hannah Karlsson, psykolog, Kirsten Thielking, kurator Röda Korsets behandlingscenter, Skellefteå

15.45-16.15 
BARN -OCH UNGDOMSPSYKIATRIN I NORRBOTTEN
Sunderby Sjukhus 

16.15 
SUMMERING AV DAGEN

Dag 2.  Torsdagen den 21 september

09.00-09.15 
INTRODUKTION TILL DAGEN
Moderator Annika Stävenborg, auktoriserad Socionom, KBT-terapeut och tidigare polis

09.15-09.45 
SAMVERKA, AGERA, MOTIVERA - SAM
Linda Moestam, Region Norrbotten

09.45-10.15 
LEX MARIA
Birgitta Boqvist, Region Norrbotten

10.15-10.45 
FIKA

10.45-11.15 
LEX SARAH
 
11.15-12.00 
SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP)
Viveca Axelsson, processledare i uppdrag psykisk hälsa, SKL

10.00-13.00 
LUNCH

13.00-13.45 
NORRBUS
Annica Henriksson, Samverkansledare utbildning och arbetsmarknad, Norrbottens Kommuner
 
13.45-14.30 
ATT ARBETA MED SJÄLVSKADA OCH SUICIDPREVENTION – ERFARENHETER FRÅN HVB-VERKSAMHET FÖR ENSAMKOMMANDE BARN
 
14.30-15.00 
FIKA

15.00-15.45 
EJ FASTSTÄLLD

15.45-16.00 
SAMMANFATTNING AV DAGARNA
Annika Stävenborg, Moderator