Meny

Introduktionsutbilding om cannabis 20 september 2017

Datum: 20 september 10:00 - 20 september 15:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Under dagen kommer ni att få information/kunskaper om cannabis samt om en särskilt utformad cannabisbehandling, HAP (haschavvänjningsprogram).

Tid 
20 september 2017, kl. 10.00 – 15.00
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp 
Personal inom socialtjänst och psykiatri, skolpersonal och chefer

Utbildare 
Therese Sehlstedt

Avgift 
750 kr exkl. moms. I avgiften ingår fika och lunch.

Anmälan 
Gör Din anmälan senast den 4 september via nedanstående länk.

Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart.

Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.  En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se