Meny

Länsträff - Avfallsfrågor 30 augusti

Datum: 30 augusti 10:00 - 30 augusti 15:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Vid vår senaste länsträff för avfallsansvariga den 16/3 i Piteå kom vi överens om att försöka träffas och på allvar diskutera samverkan mellan kommunerna inom avfallsområdet. Vi gör nu ett försök att komma igång med detta arbete i slutet av augusti under en dag. Vi samlar på oss våra tankar i respektive kommun och delger varandra dessa när vi träffas. Det finns också möjlighet att delta via Skype.

Tid 
Onsdagen den 30/8 kl 10.00 (samling, fika) och beräknad avslut kl 15.00.

Plats 
Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Program 
Ramprogram bifogas

Deltagare 
Ansvariga tjänstepersoner för kommunernas avfallsfrågor.

Avgift 
200 kr/deltagare (exkl moms) I avgiften ingår kostnaden för fika och lunch.

Anmälan 
Anmälan sker elektroniskt på nedanstående länk senast 2017-08-18.

Information 
Ytterligare information får du från undertecknad på tfn 070-55 45 803.

Norrbottens Kommuner
Björn Eriksson

Program

Onsdag 30/8

10.00 
Samling, fika
 
10.30 
Välkommen
 
10.40 
Uppdatering av producentansvarsfrågan

11.00 
Samverkan

- Vilka goda exempel på samverkan inom avfallsområdet har vi i Norrbotten?
- Vad kan vi lära av Västerbottens arbete?

12.00 
Lunch
 
13.00  
forts. samverkan

- Inventering och planering av samverkan som vi kan gå vidare med.

15.00 
Avslutning, kaffe