Meny

Länsträff chefer inom hälso- och sjukvård 30 augusti 2017

Datum: 30 augusti 12:00 - 30 augusti 16:30
Plats: Luleå, Clarion Sense Hotel

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för chefer inom hälso- och sjukvård. Syftet är att förmedla kunskap och utbyta erfarenheter för att stärka samverkan mellan kommuner.

TID 
Onsdag 30 augusti med början kl.12.00 med lunch och avslutning ca kl. 16.30

PLATS 
Luleå, Clarion Sense Hotel, Skeppsbrogatan

MÅLGRUPP 
Chefer för hälso- och sjukvård
 
PROGRAM 
12.00 Lunch
13.00 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Nuläge
          Kafferast
          Övriga frågor
16.30 ca Avslutning

AVGIFT 
Pris 500 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår kaffe och lunch. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 2017-08-14 på nedanstående länk.  Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte delar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Välkomna
Norrbottens Kommuner
Ingrid Carlenius