Meny

Länsträff - Gatuchefer 24-25 oktober 2017

Datum: 24 oktober 12:00 - 25 oktober 15:00
Plats: Kangos, Pinetree Lodge

Enligt vår plan för träffar med gatucheferna så är det Pajalas tur att arrangera. Vi gör nu ett nytt försök att träffas i Kangos på Pinetree Lodge, en stor lokal satsning mitt i skogen med helt nya byggnader. Gäster kommer från hela världen för att uppleva naturen, norrsken, skoterkörning och slädhundar. På campingen bor över 140 slädhundar och personalen är allt från Kangos till världens alla hörn. www.explorethenorth.se Tyvärr har inte SKL, Ulrika Appelberg med flera, möjlighet att närvara så vi får fylla dagarna med egna frågeställningar. Några finns redan på förslag men maila gärna in ytterligare idéer på innehåll till mig.

Tid 
Tisdagen den 24 och onsdagen 25 oktober 2017 med start kl 12.00 dag ett och beräknad avslutning dag två senast kl 15.00.

Plats 
Pinetree Lodge, Kangos, Pajala

Program 
Preliminärt program bifogas.

Målgrupp 
Gatuchefer/motsvarande i länets kommuner
 
Avgift 
1 725 kr (exkl moms). I avgiften ingår konferensavgift samt all mat.

Logi 
Ange om du vill ha logi, enkelrum 850 kr. Betalas av resp deltagare på plats direkt till hotellet alt faktureras till respektive kommun.

Anmälan 
Anmäl dig på nedanstående länk senast 2017-09-22.

Välkommen!
Björn Eriksson
Tfn 070-55 45 803

Tisdag 24 oktober
 
12.00 Samling/Lunch
13.00 Välkommen, inledning
13.10 Pinetree lodge 
13.30 Vad händer i Pajala? Lisa Stridsman m.fl.
14.15 Vad händer i våra andra kommuner? Alla
15.00 Kaffe
15.30 forts.
17.00 Egen tid
19.30 Middag

Onsdag 25 oktober

08.30 Diskussion kring aktuella frågor, bl.a. 
Infrastruktursatsningar, nationella o regionala planen
Schakttillstånd, TA-planer (Markupplåtelse) – alla ställer krav men är det någon som lyckas följa upp dessa?
Skadeanspråk – hur hanteras sönderkörda däck/fälgar, plogskador …
• Ekonomi – hur hanteras vinterunderskott, tillkommande ytor, investeringar o kapitalkostnader?
• Parkering – taxor/p-skiva, övervakningen, fordonsflytt …
• Vintern – focus på Gc-vägar, tillgång på väghyvlar o småtraktorer, halkbekämpningsmaterial …
• Beläggning – återställningar, samarbete med VA, energibolag …
• Belysning – utbyte till LED, styrningar …
• Rekryteringar – är det nog attraktivt att jobb åt kommunen?
10.00 Kaffe
10.30 forts. aktuella frågor
12.00 Lunch
13.00 Resa och studiebesök till Pajala där vi tittar på centrumupprustningen (för intresserade)
14.30 ca Avslutning