Meny

Länsträff MAS och MAR 30-31 aug

Datum: 30 augusti 09:30 - 31 augusti 15:00
Plats: Luleå, Clarion Sense Hotel

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering. Syftet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att ha en aktiv dialog i aktuella frågor mellan kommunerna.

TID                               
Onsdag 30 och torsdag 31 augusti med början dag ett kl 09.30 med fika och avslutning dag två ca kl 15.00.

PLATS                        
Luleå, Clarion Sense Hotel, Skeppsbrogatan.

MÅLGRUPP              
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering.

PROGRAM                
Bifogas.

AVGIFT                       
1.950 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår all mat enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand. Logi i enkelrum 1.184 kr.

ANMÄLAN                 
Anmälan om deltagande och behov av logi gör du på nedanstående länk senast 14 augusti 2017. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN            
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Välkommen
Norrbottens Kommuner
Ingrid Carlenius

Preliminärt PROGRAM

30 augusti

09.30
Kaffe

10.00
Inledning
Aktuella frågor: Överenskommelse samverkan vid utskrivning, Inkontinens hjälpmedel, Hjälpmedel/välfärdsteknik, Fast vårdkontakt. Nya sjuksköterskeprogrammet

12.00
Lunch

13.00
Hälso- och sjukvårdschefer inbjudna
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Nuläge Karin Sundström

Kafferast
 
Övriga frågor

17.00
ca Avslutning för dagen

19.00
Middag

31 augusti

08.30
BPSD registret Margareta Andersson
Aktuella utvecklingsfrågor

12.00
Lunch

13.00
Vårdhygien Susanne Hansson Frölander

15.00 
Avslutning med kaffe