Meny

Länsträff - Planfrågor 28-29 september

Datum: 28 september 12:00 - 29 september 13:00
Plats: Arvidsjaur, Clarion Collection Hotel

Det är åter dags för en träff med plannätverket. Den här gången med Arvidsjaur som värd. Syftet med träffen är som vanligt erfarenhetsutbyte och diskussion kring aktuella frågor. Den här gången tillkommer också ett utbildningspass kring lagen om allmänna vattentjänster med fokus på kommunens skyldighet att ansluta ytterligare fastigheter. För det passet har vi anlitat Vatten- och Miljöbyrån som numera ingår i ÅF-koncernen.

Tid 
Torsdag 28 och fredag 29 september 2017 med början kl 12.00 (samling, lunch) och beräknad avslutning ca kl 13.00 dag 2.

Plats 
Clarion Collection Hotel i Arvidsjaur

Innehåll 
Bland annat kommer vi att diskutera följande;
- Markanvisningsavtal
- Verksamhetsområden för VA. När inträder kommuners skyldighet att utöka?
- Behovsbedömning. Eventuellt diskuterar vi en gemensam mall
- Jordbruksmark – När kan jordbruksmark tas i anspråk för annat?
- Skyfallsanalysen – hur använder vi den?
- Tillämpning av LIS – MÖD-domarna 2012:39 respektive M4270-16 – olika bedömningar av huruvida ett LIS-område behöver vara utpekat i översiktsplanen.
- Planavgift (fråga från Pajala per mail)

Förberedelse 
Alla kommuner skickar innan träffen in sina mallar för behovsbedömningar till britta.lundgren@arvidsjaur.se senast den 22 september så att vi kan diskutera dessa och eventuellt ta fram en gemensam mall. Skicka gärna också in fler inspel på frågor att diskutera under träffen så att dagarna blir så givande som möjligt 

Medverkande 
Kjell Lundqvist, ÅF Infrastructure

Program 
Bifogas

Deltagare 
Ansvariga tjänstemän för kommunernas planfrågor

Avgift 
2 000 kr/delt (exkl moms) Vilket inkluderar konferensavgift, kaffe, lunch och middag.

Logi 
Ange om du vill ha logi på hotellet för 1 390 kr. (inkl. moms) Betalas av resp deltagare på plats direkt till hotellet alt. faktureras till respektive kommun.

Anmälan 
Anmälan görs på nedanstående länk senast 2017-09-08.

Avanmälan 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Information 
Ytterligare information får du från undertecknad på tfn 070-55 45 803 eller Britta Lundgren, Arvidsjaurs kommun tfn 070-66 401 48.
Norrbottens Kommuner/Björn Eriksson


Program

To 28/9  
12.00 – 13.00 
Incheckning/Gemensam lunch

13.00 – 14.00 
Arvidsjaur till fots med fokus på planering.

14.00 – 17.00 
Erfarenhetsutbyte

15:00 
Eftermiddagsfika
 
forts.

19.00 
Gemensam middag på hotellet

Fr 29/9
08.30 – 09.30 
Presentation av Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan samt arbetet med att utveckla Vittjåkk skidanläggning samt fortsättning på erfarenhetsutbytet om frågor kvarstår.

09.30 – 10.00 
Förmiddagsfika

10.00 – 12.00 
VA-frågor i planeringen
Kjell Lundqvist

-  Vattentjänstlagen och dess paragrafer rörande utökning av verksamhetsområde samt några rättsfall.
-  Vad är särtaxa och när det kan tillämpas. Några kommunexempel.
-  Exempel på situationer när kommunen behöver inrätta nya  verksamhetsområden för VA.
 

12.00 – 12.15 
Nästa träff plats och dag/dagar

12.15 -13.00 
Avslutning, lunch