Länsträff - Planfrågor

Datum: 23 februari 12:00 - 24 februari 13:00
Plats: Älvsbyn, Polar Hotel

Inbjudan till länsträff för planansvariga i Norrbotten.

Bakgrund                 

Efter överenskommelse vid samhällsbyggnadsdagarna kommer nu inbjudan till länsträff för planansvariga i Norrbotten. Träffen var planerad att genomföras i Arvidsjaur men problem med boendet gör att den nu flyttats till Älvsbyn och Polar Hotel. Programmet är i dagsläget preliminärt. Slutgiltigt program skickas ut till anmälda deltagare i samband med kallelsen.

Tid                              

Torsdag 23 och fredag 24 februari 2017 med början kl 12.00 (samling, lunch) och beräknad avslutning ca kl 13.00 dag 2.

Program                    

Program bifogas.

Deltagare                  

Ansvariga tjänstemän för kommunernas planfrågor.

Avgift                         

1 200 kr. (inkl. moms) Vilket inkluderar konferensavgift, kaffe, lunch och middag med bowling.

Logi                           

Ange om du vill ha logi på Polar Hotel för 1 565 kr (inkl. moms). Betalas av resp deltagare på plats direkt till hotellet.

Anmälan                   

Anmälan gör du senast 2017-02-01.

Avanmälan              

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Information               

Ytterligare information får du från undertecknad på tfn 070-55 45 803 eller Ingrid Karlsson, Älvsbyns kommun tfn 0929-171 19

Norrbottens Kommuner/Björn Eriksson

Program

23 febr

12.00 – 13.00             

Incheckning/Gemensam lunch

13.00 – 17.00             

Erfarenhetsutbyte – ev. diskussionsgrupper

Under samhällsbyggnadsdagarna beslutade vi att följande frågor skulle belysas under den kommande planträffen;

- Planläggning utanför kommunalt VA-område

- Behovsbedömningar

- LIS-områden

- Dagvattenhantering

- Hur mycket ska utredas i planen? Nivå?

- Jämställd planering

15:00                           

Avbrott för eftermiddagsfika

forts.

18.00                           

Gemensam middag

20.00                           

Bowling

21.00                           

Slut dag 1

24 febr

08:30 – 09.30             

Studiebesök Storgatan och kv. Leken

09.30 – 10.00             

Förmiddagsfika

10.00 – 11.45             

Fortsatta diskussioner från dag 1 ev. något från länsstyrelsen?

11.45 – 12.00             

Nästa träff plats och dag/dagar

12.00 - 13.00              

Gemensam avslutningslunch