Meny

Länsträff - Socialchefer 7-8 september 2017

Datum: 07 september 09:30 - 08 september 13:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för socialchefer. Syftet är att informera, förmedla kunskap, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommuner.

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för socialchefer. Syftet är att informera, förmedla kunskap, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommuner. 
 
TID  
Torsdag 7 september med början kl. 09.30 med fika och avslutning fredag 8 september med lunch. 

PLATS 
Elite stadshotell Storgatan 15 Luleå

MÅLGRUPP  
Socialchefer

PROGRAM  
Bifogas

AVGIFT  
Pris 1.500 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår fika och samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI  
Tillkommer kostnad för logi i enkelrum 983 kr/person (exkl. moms) som betalas av respektive deltagare på plats alternativt begära faktura från hotellet. 

ANMÄLAN  
Anmälan om deltagande och logi gör du senast 2017-08-28 via nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se 

AVANMÄLAN  
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.
 
Ingrid Carlenius 
Norrbottens Kommuner
  

PROGRAM  

7 september

09.30  
FIKA - Välkommen Ingrid Carlenius
Dialog kring gemensamma aktuella utvecklings och samverkansfrågor.

Information från NSK:s, SKL, länsstyrgrupp, samverkans forum, aktuellt från kommunerna.  

12.00  
Lunch
 
13.00 
Digitalisering, välfärdsteknologi. Dialog kring gemensamt verksamhetssystem IT-chefer, Daniel Ahlqvist, Marja-Leena Komulainen

Ca 14.30  
Fikapaus 
 
Forts kring gemensamma aktuella utvecklings och samverkansfrågor. Lagstiftning samverkan vid utskrivning. Socialjour, skyddat boende. 
 
Ca 17.00  
Avslutning för dagen.

19.00  
Middag

8 september

08.30  
Forts dialog kring aktuella utvecklings och samverkansfrågor.          

09.30  
Fikapaus  

Dialog om utbildningsinsatser för socialtjänsten, förändringar, möjligheter till kompletteringar mm.

12.00  
Avslutning med lunch  -