Meny

Länsträff socialnämndsordförande och vice 19-20 oktober

Datum: 19 oktober 10:00 - 20 oktober 12:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för ordförande och vice ordförande i Socialnämnden. Syftet är att informera, förmedla kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommunerna.

TID 
Torsdag 19 oktober till fredag 20 oktober 2017. Vi börjar dag ett kl.10.00 (kaffe/te med smörgås från kl. 9.30) och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS 
Luleå, Elite Stadshotell (Storgatan 15)

MÅLGRUPP 
Ordförande och vice ordförande i Socialnämnden
 
PROGRAM 
Dialog kring aktuella frågor i kommunerna samt aktuell information från regional och nationell nivå.

- Lagstiftning
- Psykisk hälsa
- Min plan
- FOUI informerar
- Gemensam socialjour
- Våld i nära relation samt skyddat boende
- Brottsofferjouren
- Lagstiftningsförändringar
- Tidsplan för länsträffar år 2018
- mm
               

AVGIFT
Pris 1300 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider (fika, lunch och middag). Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Logi och fakturering för detta ombesörjs på egen hand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 171002 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

/ Ingrid Carlenius och Eva Lakso, Norrbottens Kommuner