Nätverk för chefer för den sociala- barn och ungdomsvården

Datum: 23 februari 10:00 - 23 februari 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Nätverk med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården i Norrbottens län. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, kunskaper och information.

TID 

Torsdag 23 februari 2017, kl.10:00-16:00, fika finns kl 9:30
PLATS 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå
MÅLGRUPP 

Chefer för den sociala barn- och ungdomsvården i Norrbottens län
PROGRAM 

Dialog kring aktuella frågor i kommunerna samt aktuell information från regional och nationell nivå.

AVGIFT 

Pris 200 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår fika och lunch. Avgiften faktureras i efterhand.
ANMÄLAN 

Anmälan om deltagande gör du senast 2017-02-13 via Norrbotten Kommuners Kalendarium. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se