Nätverk för chefer för familjehem- och familjerättsverksamheter

Datum: 24 februari 09:00 - 24 februari 12:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Nätverk för chefer med fokus på familjehem och familjerättsliga frågor. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, kunskaper och information samt att se möjligheter till samverkan mellan kommunerna Boden, Luleå och Piteå ansvarar för nätverket.

Tid

Fredag 24 februari 2017, kl. 9:00-12:00

Plats

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå

Målgrupp

Chefer för familjehem och familjerättsverksamheter inom socialtjänsten

Program

Aktuella frågor och erfarenhetsutbyte. Carin Boström, Piteå håller i träffarna och du kan påverka dagens program genom att kontakta henne på mailto:carin.bostrom@pitea.se

 

Avgift

Ingen avgift.

Anmälan

Anmälan om deltagande gör du senast 2017-02-16. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

  

Varmt välkomna!

Inger Kyösti, Norrbottens Kommuner

inger.kyosti@kfbd.se

070-205 56 16