Meny

Nationell Kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Datum: 29 augusti 10:00 - 29 augusti 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Norrbottens Kommuner inbjuder till en kunskapsdag kring nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer.

Äldreomsorgen är en central del av den svenska välfärden. De äldre ska få den vård och den omsorg de behöver för att kunna känna sig trygga och för att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva sina liv på det sätt de önskar. Nu ökar antalet äldre i befolkningen vilket ibland framställs som ett problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar, blir den andel som ska stå för välfärdens finansiering mindre. Ökningen av antalet äldre över 80 år kommer att pågå under hela 2020-talet och ökningen väntas bli störst under perioden 2025 till 2030. Det ställer krav på välfärdens organisation och på resurstilldelning.

TID  
29 augusti 2017 med början kl. 10.00 fika från 09.30 och avslutning beräknas till klockan 16.00.

PLATS 
Clarion Hotel Sense. Skeppsbrogatan 34 Luleå

MÅLGRUPP 
Förtroendevalda, chefer, verksamhetsutvecklare, personal som arbetar inom äldreomsorgen samt pensionärsorganisationer.

FÖRELÄSARE 
Susanne Rolfner Suvanto Särskild utredare nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Sjuksköterska, specialiserad inom psykiatri. Fil.mag. i vårdpedagogik.

AVGIFT 
1.200 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

ANMÄLAN 
Anmälan gör du på nedanstående länk senast 2017-08-10.

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

VÄLKOMMEN /Ingrid Carlénius Norrbottens Kommuner

PROGRAM
Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.
Utredningen föreslår åtgärder som syftar till
• Högre kvalitet och effektivitet
• Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
• Tryggad personalförsörjning
• Användning av välfärdsteknologi.
 För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Länk: Nationell Kvalitetsplan

HÅLLTIDER
09.30 
Kaffe och smörgås

10.00 
Inledning
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Susanne Rolfner Suvanto

12.00 
Lunch

13.00 
Forts Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
 
Kaffepaus

Ca 16.00 Avslutning