Meny

Ny lagstiftning och förändrade regler för kommunal hälso- och sjukvård

Datum: 11 oktober 10:00 - 11 oktober 16:00
Plats: Luleå, Hotel Clarion Sense

Regeringen har i prop. 2016/17:106 föreslagit att betalningsansvarslagen ska upphävas och ersättas med en ny lag om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen, som träder i kraft den 1 januari 2018, ställer ett krav på tidigare samverkan och planering tillsammans med landstinget. Lagen ställer även krav på gemensamma riktlinjer och överenskommelser. Fristdagarna blir enligt lagen färre och betalningsansvar för kommunen inträder redan efter tre kalenderdagar. Under denna temadag görs en genomgång av vad de nya författningarna innebär eller kan komma att innebära. Andra frågor som tas upp är omfattningen av kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och gränsdragningen mot landstingens vårdansvar.

Tid 
Onsdag 11 oktober 2017 med början kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och avslutning kl 16.00.

Plats 
Luleå, Hotel Clarion Sense.

Program 
Bifogas.

Föreläsare 
Jonas Reinholdsson, Kommunlex AB.

Målgrupp 
Förtroendevalda i ansvariga kommunala nämnder, verksamhetschefer, MAS och MAR, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, enhetschefer inom vård, stöd och omsorg, personal som arbetar med vårdplanering för utskrivningsklara patienter, utredare av vårdskador samt andra intresserade kommunalt verksamma.

Avgift 
1.800 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Anmälan 
Anmälan gör du på nedanstående länk. Senast 20 september 2017 vill vi ha din anmälan. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se.

Avanmälan 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras full avgift.

Information 
Närmare information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Ulrika Larsson
Norrbottens Kommuner

Programpunkter

Nya och föreslagna regeländringar

Tillämpning av centrala författningsbestämmelser

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Sekretess och informationsöverföring

Särskilda tillämpningsfrågor

Tillsyn och vägledande praxis

Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar