Meny

Överförmyndarfrågor - Länsträff 11-12 oktober

Datum: 11 oktober 11:30 - 12 oktober 13:00
Plats: Boden, Quality Hotel Bodensia

Norrbottens Kommuner inbjuder till en länsträff i Överförmyndarfrågor. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa kontakt med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder. Vid denna träff ges stort utrymme till att lyfta frågeställningar.

Tid 
Onsdag 11oktober - torsdag 12 oktober. Registrering dag ett kl. 11.30-12.00, därefter lunch. Dag två avslutas med lunch kl. 12.00.

Plats 
Ouality Hotel Bodensia, Boden

Målgrupp 
Överförmyndare, ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnder samt handläggare.

Program 
Programpunkter.

Avgift 
1 100 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften debiteras i efterhand.

Logi 
Logi enkelrum 1090 kr ex. moms på Hotel Bodensia. Behov av logi anges i anmälan. Betalas på plats alternativt begär faktura från hotellet. Medtag underlag för fakturering.

Anmälan/logi 
Anmälan om deltagande gör du senast 17-09-18 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Norrbottens Kommuner
Ulrika Larsson

Programpunkter

• Länsstyrelsen Norrbotten
• Juridik – Daniel Berg, Bodens kommun och Inger Fältros-Lundgren, Luleå kommun
• Bodens kommun – Riktad tillsyn
• Eventuellt Migrationsverket
• FSÖ information – Jan Larsson, länsombud
• Gemensam middag

Ett detaljerat program skickas ut i samband med bekräftelsen efter sista anmälningsdagen.