Meny
444736-boy-in-a-tree.jpg

Miljö- och samhällsbyggnad

Området kopplar till kommunernas verksamhet inom miljö, folkhälsa, plan-och byggfrågor, klimat och energifrågor, kommunalteknik, räddningstjänst och säkerhet samt kulturfrågor. Vi bedriver kurs- och konferensverksamhet, projekt, upphandlingar samt samverkar med länsstyrelse och Region Norrbotten i frågor som berör området.

En förutsättning för vårt arbete är en bra dialog med medlemskommunerna och i detta är våra nätverk för politiker och tjänstepersoner viktiga. Andra samarbetspartners är Energikontor Norr och IT-Norrbotten. Regionala utvecklingsprogram och strategiska styrdokument är viktiga verktyg i arbetet.

Särskilda insatser görs inom tillsynen enligt miljöbalken och folkhälsoarbetet. Läs mer under projekt; Miljösamverkan Norrbotten och Strategiskt folkhälsoarbete.