Aktuellt

Nu i början av februari arbetar vi bl.a. med detta inom miljö- och samhällsbyggnad.

Miljösamverkan
Snart har 2,5 år gått av det 3-åriga projektet Miljösamverkan Norrbotten. Styrgruppen har initierat och dragit upp riktlinjerna för en utvärdering. Resultatet av denna hoppas vi kunna rediovisas vid länsträffen för miljöchefer/ansvariga och ordföranden vid träffen i Jokkmokk den 9-10/5. Kommuner och länsstyrelse får sedan ta ställning till en permanentning av verksamheten eller inte.

Plan- och bygg
Plannätverket träffas i Älvsbyn den 23-24/2. Representanter för Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen har träffats för diskussioner om samarbetet i framtiden. Länsstyrelsen erbjuder under våren kommunerna besök för diskussioner om kommunernas olika behov av stöd från LS. Tillsammans har vi bildat en samverkansgrupp där vi ska hålla varandra informerade om vad som händer inom området samt även ta upp knäckfrågor för diskussion. Gruppen kan även utgöra bollplank för Tillväxtberedningen i frågor som rör planering och byggande.

Avfall
Inbjudan till årets avfallsseminarium Aktuell avfallspolitik ligger snart ute på vår hemsida. Här har vi förhoppningar om att få deltagande av vår miljöminister Karolina Skoog, så boka in datumet 15/3 i Piteå. Kanske får vi något besked kring producentansvarsfrågan då.