Meny
2165925-five-young-friends-running-outdoors-smiling.jpg

Hållbara livsmiljöer

Att arbeta för hållbara livsmiljöer har starka kopplingar till det strategiska folkhälsoarbetet och utvecklingen av den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet.

I Sverige har vi antagit elva nationella folkhälsomål där ett är "Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde". I detta uppdrag ingår utformandet av våra bostadsmiljöer och samhällen samt trafiksäkerheten vid nyttjandet av våra kommunikationsmedel.

Kultur är också en viktig del av skapandet av våra Hållbara livsmiljöer i Norrbotten. Från och med 2011 samordnas länets kultursatsningar via Kulturberedningen som är en politiskt tillsatt beredning bestående av representanter för kommuner och region Norrbotten.