Meny

Räddningstjänst och säkerhet

Kommunerna ska kunna genomföra de åtgärder och insatser som krävs enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället.

För att åstadkomma detta behöver kommunerna stödja den enskilde genom information och rådgivning, genomföra tillsyn, utföra sotning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser.
Länets kommuner har varit en föregångare vad gäller samverkan och samarbete inom räddningstjänstens område. I dag har 10 av länets kommuner utvecklat samverkan till att även gälla ledningssystem. Norrbottens Kommuner har deltagit i denna utveckling och styrelsen har rekommenderat samtliga kommuner att ingå i samverkan. I övrigt administrerar vi träffar och fortbildning inom området.