Meny

VA - Vatten och avopp

Lagen om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen.

Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket kommunen tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster. Området fastställs av kommunfullmäktige.

För tillfället har Norrbottens Kommuner ingen verksamhet inom området men kommunerna träffas dock i ett Norrlandsnätverk där nyheter och goda exempel diskuteras. De flesta kommunerna i länet står inför stora reinvesteringar i sina VA-nät och frågorna kring VA kommer förmodligen att aktualiseras ytterligare de närmaste åren.