Meny

Vår FoUI-chef tackar för sig

Jag har sedan 2014 haft förmånen att leda verksamheten vid FoUI Norrbottens Kommuner. Nu har det blivit dags att tacka för mig och vända åter till Västerbotten och till en något stillsammare tillvaro som pensionär. Tiden som chef för FoUI har inneburit att, tillsammans med kunniga och kloka medarbetare, arbeta för att utveckla en stödorganisation för kunskapsbildning, kunskapsspridning och kunskapsanvändning - till största möjliga nytta för våra ägare ute i kommunerna.

För att ta reda på om vi är på rätt väg genomförs en utvärdering, där företrädare för kommuner och samarbetspartners ger sin syn på FoUI-verksamheten. Det blir en avstämning av det som varit och är en riktningsvisare för framtiden. Vi vet att det krävs uthållighet och långsiktighet för att bygga FoU-miljöer. Vad vi också vet är att viktiga nycklar till framgång stavas jämställd samverkan och aktivt ägarskap.

Utan att föregripa resultaten av den pågående utvärderingen, är jag fylld av tillförsikt när det gäller FoUI-miljöns fortsatta liv. Det säger jag bland annat mot bakgrund av den imponerande samverkansförmåga som Norrbottens Kommuner har att förvalta, såväl internt som gentemot våra viktiga externa samarbetspartners. Jag säger det också mot bakgrund av den kunskapsbredd och lyhördhet som finns hos medarbetarna i organisationen. Och vad gäller våra ägare ute i kommunerna, så är i alla fall min bild att det sakta men säkert blir allt klarare för dem hur ett FoUI-stöd kan nyttiggöras i deras verksamheter.

Jag vill på detta sätt tacka alla er som jag under de senaste åren haft ett givande samarbete med! Tack för mig och lycka till i fortsättningen!

 

Ulf Hyvönen