Meny
Norrbottens Kommuner fasad.jpg

Politik och organisation

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.

Vårt högsta politiska organ, Förbundsfullmäktige, fattar övergripande beslut. Styrelsens förtroendevalda ledamöter fattar beslut om verksamheten och de har till sin hjälp förtroendevalda i beredningar och utskott. Uppdragen utförs av cirka 25 tjänstpersoner inom olika verksamhetsområden.