Meny
Klubba.jpg

Politisk styrning

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige har cirka 70 ombud. Där har kommunerna representation efter antalet invånare så att varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. Antalet ombud kan därmed ändras med invånarantalet. Förbundsfullmäktige sammanträder normalt en gång per år.

Styrelse

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom.

Beredningar och utskott

Styrelsen har utsett ett antal beredningar och utskott som bereder ärenden inom olika verksamhetsområden.

Förbundsfullmäktiges protokoll