Meny

Kulturberedningen

Kulturberedningen har uppdraget att samordna kulturfrågor mellan kommunerna och Region Norrbotten. Kulturberedningen är också ett beredningsorgan för regionstyrelsen i Norrbotten.

Kulturplan för Norrbotten är ett verktyg för kulturlivets utveckling i länet. Här beskrivs förslag till prioriteringar av insatser på såväl kort som längre sikt. Kulturplan för Norrbotten arbetas fram i dialogform tillsammans med länets kommuner representerade av politiker, tjänstemän och andra aktiva kulturaktörer samt i dialogmöten med de olika konstformerna; dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film m.fl och med en rad fokusområden; barn och unga, nationella minoriteter och urfolk, civila samhället med flera.

Ledamöter

För Region Norrbotten

Maria Stenberg (s), ordf
Johannes Sundelin (s)
Anita Gustavsson (s)
Ingmari Åberg (v)
Anders Josefsson (m)
Mattias Karlsson (m)
Lennart Ojanlatva (ns)
Margareta Henriksson (ns)
Agneta Granström (mp)

För Norrbottens Kommuner

Britta Flinkfeldt (s)
Omar Jacobsson (s)
Ann-Katrin Sämfors (s)
Roger Suup (s)
Kati Jääskeläinen (v)
vakant
Pernilla Fagerlönn (v)
Siv Henriksson (v)