Meny

Norrbottens folkhälsopolitiska råd

Norrbottens folkhälsopolitiska råd har uppdraget att prioritera aktiviteter utifrån den folkhälsopolitiska strategin. Utifrån de prioriteringar som görs av rådet samordnas det praktiska arbetet mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Norrbottens folkhälsopolitiska råd prioriterar aktiviteter utifrån den folkhälsopolitiska strategin. Utifrån de prioriteringar som görs av rådet samordnas det praktiska arbetet mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten.

Ledamöter

Anders Öberg (S), Region Norrbotten, Ordförande
Agneta Granström (MP), Region Norrbotten
Helena Öhlund (S), Norrbottens Kommuner
Birgitta Larsson (S), Norrbottens Kommuner
Anita Sköld (M), Norrbottens Kommuner
Karin Börjesson, Länsstyrelsen i Norrbotten (tjänsteperson)