Meny

Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har etablerat en politisk ledningsgrupp för ett jämställt Norrbotten, i syfte att följa upp kommunernas och Region Norrbottens arbete med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR-deklarationen.

CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och är de europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation.
CEMR har antagit en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella.

Kommande sammanträden

Möteskalendarium

Protokoll

Inga protokoll för 2017 är justerade

Ledamöter

Norrbottens Kommuner 

Helena Stenberg (S) Ordförande

Helena Öhlund (S)

Lars Alriksson (M)

Majvor Sjölund (C)

Monica Carlsson (V)

Region Norrbotten

Maria Stenberg (S)

Anders Öberg (S)

Glenn Berggård (V)

Agneta Granström (MP)

Jens Sundström (L)

Läs om jämställdhetsarbetet i Norrbotten