Aktuellt

Här finner du aktuella saker som är på gång under området Regional utveckling.

Europaforum Norra Sverige XXIII 2017

22-23 februari på Quality Hotell i Skellefteå hålls Europaforum XXIII 2017. EU-minister Ann Linde deltar. Temat för Europaforum XXIII är ”Regionen i EU- en union i förändring”. Frågan om EU:s framtid är mer aktuell än någonsin. Samtidigt som vi ser splittring mellan
medlemsstater så efterfrågar regionerna mer utbyte och inflytande. Andra strategiska diskussioner är argument för EU:s kommande sammanhållningspolitik. Det kan påverka norra Sverige rejält om det blir kraftigt mindre medel i strukturfonder och om den extra gleshetsbonusen försvinner. Medel vi använder till tillväxt, bredband, företagsstöd, etc.

Program

OECD-studie

En OECD studie beställdes via Europaforum Norra Sverige tillsammans med norra Finland och norra Norge genom nätverket NSPA- Northern Sparsely Populated Area. Totalt ingår 14 regioner i studien.Tillväxtberedningen är ansvarig i Norrbotten för processen med OECD studien som startade 2015 och nu avslutas. OECD studien kommer att presenteras i 13-14 mars i Bryssel med deltagande av regionala representanter, nationella nivån samt EU-kommissionen och EU-parlamentet.

OECD presenterade 7-8 november i Paris, high-lights innan slutgiltiga rapporten

Studien blir ett verktyg för påverkansarbete och argument för att behålla den extra allokeringen, gleshetsbonusen med koppling till Norrbotten som en del i arktiska Europa. EU-kommissionen har tidigare efterlyst vilka strategiska satsningar NSPA- området vill göra och varför den extra allokeringen behövs.