Meny

Aktuellt

Här finner du aktuella saker som är på gång under området Regional utveckling.

Välkommen till Regional jämställdhetsdag 2017

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten bjuder in till Regional jämställdhetsdag 13 september 2017 

Under dagen på Vetenskapens Hus i Luleå får ni ta del av jämställdhetsarbete som framgångsrikt bedrivits runt om i länet av organisationer, näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner.

Årets vinnare av utmärkelsen Norrbottens bästa jämställdhetsarbete, med en prissumma på 100 000 kronor, presenteras.

Dagen är avgiftsfri. Viktigt att anmälan görs för att säkerställa antalet för fika och lunch.

Läs om Regional jämställdhetsdag 2017

Sweden Emilia Romagna Network - 12 år

SERN - Sweden Emilia Romagna Network fortsätter utveckla samarbete tillsammans med medlemmarna från Emilia Romagna region och Norrbotten, Östergötland och Västra Götalands regionen. Nätverket har funnits sedan 2005 och syftar till att aktivt bygga relationer och öka kunskapen om olika utvecklingsområden. Årets generalförsamling genomfördes 20 maj i Forli i Italien. Mellan 18–20 maj hölls ett antal seminarier och workshops där både tjänstemän och förtroendevalda deltog under tre fullspäckade dagarna.

Talare på generalförsamlingen var bland annat Sveriges ambassadör i Italien, Robert Rydberg och Sandro Gozi, statssekreterare i Europafrågor från italienska regeringen. Båda två framhöll betydelsen av det bilaterala samarbetet på lokal och regional nivå. Genom konkreta projekt, erfarenhetsutbyte och lärande skapas förståelse för varandras kulturer vilket i förlängningen är fredsskapande. Idag när politiska grupperingar inom EU; s medlemsländer ifrågasätter detta samarbete är det än viktigare med ”People to People” samarbete som SERN står för. Genom internationell samverkan arbetar vi för bästa möjlighet till utveckling och ett framtida fredligt Europa.

I Norrbotten är Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och 6 kommuner; Luleå, Kalix, Jokkmokk, Boden, Piteå, Arvidsjaur, medlemmar.

Styrelsen i SERN består av 11 politiker från Italien och 11 politiker från Sverige. Ordförandeskapet varvas och nu är Lubiano Montaguti, Forli Italien ordförande. Från Norrbotten finns 4 st ledamöter i SERN:s styrelse; Kent Ögren, Glenn Berggård, Carina Sammeli och Ann-Katrine Sämfors.

Mer information, kontakta Anita Lindfors, 070-583 58 07 eller e-post: anita.lindfors@kfbd.se

OECD-studie för NSPA-Northern Sparsely Populated Area klar!

OECD studien beställdes för två år sedan via Europaforum Norra Sverige tillsammans med norra Finland och norra Norge genom nätverket NSPA- Northern Sparsely Populated Area. Totalt ingår 14 regioner i studien.Tillväxtberedningen är ansvarig i Norrbotten för processen med OECD studien. OECD studien presenterades den 13-14 mars i Bryssel med deltagande av regionala representanter, nationella nivån samt EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Studien blir ett verktyg för påverkansarbete och argument för att behålla den extra allokeringen, gleshetsbonusen med koppling till Norrbotten som en del i arktiska Europa. EU-kommissionen har tidigare efterlyst vilka strategiska satsningar NSPA- området vill göra och varför den extra allokeringen behövs. Påverkansarbetet är lika viktigt till den nationella nivån. Studien är även ett strategiskt underlag i framtagande av regionala strategier.

OECD påvisar att norra Sverige ger ett mervärde till hela Sverige och hela EU. Samtidigt behöver norra delarna fortsatt stöd från nationell nivå och EU för att kompensera NSPA-regionernas specifika geografi. OECD;s rekommendationer är att investeringar i transportinfrastruktursatsningar och bredband med hög överföringskapacitet är en nyckelfråga för hela NSPA-regionernas tillväxtmöjligheter. Här behövs även bättre samordnad infrastrukturplanering över landsgränser på nationell nivå. Strategiska satsningar  genom digitala lösningar ger utvecklingsmöjligheter till ett konkurrenskraftigt e-samhälle  Det är nödvändigt med fokus på smart specialisering vilket ökar värdekedjan med nischprodukter från befintliga tillgångar och naturresurser. Förbättrad koppling akademi och regionala ekonomin samt främjande av innovation i små och medelstora är en framgångsfaktor. OECD rekommenderar ökat regionalt samarbete över gränserna och pekar på transporter mellan öst och väst, ökad sysselsättning genom arbetskraftsrörlighet, en samordnad turiststrategi, innovationer och digitala offentliga tjänster. Smart specialisering inom nischer utifrån befintliga tillgångar ger nödvändiga mervärden OECD anser vidare att samordning mellan nationella och regionala myndigheter är alltför svag, och att den regionala nivån bör ha större inflytande på många områden.

Rapporten

Europaforum Norra Sverige XXIII 2017

22-23 februari på Quality Hotell i Skellefteå hålls Europaforum XXIII 2017. EU-minister Ann Linde deltar. Temat för Europaforum XXIII är ”Regionen i EU- en union i förändring”. Frågan om EU:s framtid är mer aktuell än någonsin. Samtidigt som vi ser splittring mellan
medlemsstater så efterfrågar regionerna mer utbyte och inflytande. Andra strategiska diskussioner är argument för EU:s kommande sammanhållningspolitik. Det kan påverka norra Sverige rejält om det blir kraftigt mindre medel i strukturfonder och om den extra gleshetsbonusen försvinner. Medel vi använder till tillväxt, bredband, företagsstöd, etc.

Program