E-Hälsa

Norrbottens Kommuner samordnar utvecklingsarbete inom e-Hälsa. E-Hälsa syftar på nya IT-lösningar och innovationer som förbättrar och förnyar hälsofrämjande arbete och skapar helt nya former av vård och omsorg. Mål för eHälsa är att skapa nytta för individ, personal och verksamhet.

Stödet från Norrbottens Kommuner omfattar omvärldsbevakning, samordning av aktiviteter inom sakområdet och framför allt stöd i införandet av nya arbetssätt med hjälp av välfärdteknik i socialtjänstens verksamheter.

I länet finns ett nätverk med representant från varje kommun där man arbetar med de gemensamma frågorna inom eHälsa. Nätverket har t ex aktivt arbetat med införandet av digitala trygghetslarm och gemensam upphandling av trygghetskamera.