Meny

Politik och organisation

Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen

FoUI

Tillsammans med kommunerna utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt med nyfikenhet och lust till lärande som viktiga drivkrafter

Social välfärd

Social välfärd handlar om att skapa så god livskvalité som möjligt för Norrbottens invånare

Regional utveckling

Jämställdhet, innovationer, digitalisering och företagande driver regional tillväxt

Miljö och samhällsbyggnad

Vi måste skapa hängrännor mellan den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen – men också mellan teori och praktik för att nå ända fram.​