Meny

Hur löser vi skolans kompetensförsörjningsbehov?

Skolans kompetensförsörjning innebär en stor utmaning för alla kommuner och behöver lösningar på såväl kort som lång sikt. Det är ett område som engagerar och som kräver nya, innovativa lösningar kring både rekrytering och organisation.

Norrbottens Kommuner och SKL bjöd in till workshop i ämnet där ett fyrtiotal deltagare, som representerade olika professioner inom skola och förskola men också fackliga ombud, delade tankar och erfarenheter kring hur vi kan rekrytera, behålla och organisera lärare och annan pedagogisk personal. Som inledning fick vi ta del av tre inspirerande presentationer: en lyckad satsning med klassmentorer i Lycksele, lärarassistentutbildning och socialpedagogutbildning vid Kalix folkhögskola och den alldeles nya studiehandledarutbildningen vid Sunderby folkhögskola.

Här är exempel på innehåll från deltagarnas gemensamma sammanfattning av deras samtal:
• Våga pröva nya vägar, utvärdera och tänka utanför boxen
• Fortsätta samarbeta och dela goda exempel kring kompetensförsörjningen
• Inspirationskick genom presentationerna och samtalen
• Viktigt med tydliga arbetsbeskrivningar för lärare men att samtidigt värna om läraryrkets autonomi
• Prata gott om läraryrket, vara ambassadör för sin profession
• Klassmentorers sociala uppdrag tillsammans med lärarens undervisande uppdrag

Ett stort tack till alla som deltog.