Meny

Folkhälsa

Norrbottens Kommuner har uppdraget att stödja kommunerna i det lokala folkhälsoarbetet för att skapa en bättre och mer jämlik hälsa i Norrbotten. I uppdraget ingår också att ta fram en ny folkhälsostrategi för länet.

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsan i olika befolkningsgrupper. Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men inte jämlikt fördelad. Samtidigt som många blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor även i Norrbotten. Hälsan hos människor kan variera beroende på exempelvis yrke, kön, utbildnings- och inkomstnivå och naturligtvis ålder.

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Samhällets förutsättningar  påverkar livsvillkor och levnadsvanor, vilket i sin tur påverkar individens förutsättningar för en god eller dålig hälsa.

Arbetet med att förbättra och skapa en mer jämlik hälsa i Norrbotten sker i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbottens folkhälsocentrum och Norrbottens folkhälsopolitiska råd. De regionala aktörerna har en gemensam plattform för folkhälsoarbetet i Norrbotten där det finns mer information och även folkhälsostatistik för kommunerna. 

Inom FoUI folkhälsa finns en utvecklingsledare som har uppdrag att driva utvecklingen inom området och också ha ett nära samarbete med de samverkansledare och vetenskapliga ledare som arbetar vid Norrbottens Kommuner. 

Kontakta Marianne.Ohman@kfbd.se utvecklingsledare folkhälsa, om du vill ha mer information