Meny

FoUI - Kommunövergripande frågor, styrning och ledning

En professionell styrning och ledning är en förutsättning för framgångsrik verksamhet och måluppfyllelse i kommunala verksamheter men också en viktig utgångspunkt för utvecklings- och förändringsarbete - att leda för förändring.

Frågor om styrning och ledning sätter fokus på chefs- och ledarskap men även på medarbetarskap och delaktighet. En hållbar planering och välgrundade beslut behöver vila på god kunskap om resultaten av den egna verksamheten, något som förutsätter verktyg och stödsystem för uppföljning och analyser samt för utvärdering och förbättringsarbete. Här kan FoUI vara ett stöd för kommunerna.

Exempel på aktiviteter är konferenserna ”Växa eller Krympa” - om utmaningar för ett hållbart Norrbotten och ”Våga följa upp” - om systematisk uppföljning i skola och socialtjänst samt ett antal arrangemang om ledarskapsutveckling med särskild tyngdpunkt på kommunikativt ledarskap. Här kan även nämnas det uppföljnings- och analysstöd som kommunerna erbjuds inom ramen för arbetet med folkhälsa.