Meny

FoUI - Social hållbarhet

FoUI:s uppdrag inom området social hållbarhet är att tillsammans med kommunerna utveckla kunskaper och arbetssätt som bidrar till att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle i vilket människor upplever sig inkluderade, trygga och ges jämlika chanser till välfärd och egen utveckling. En viktig del i detta uppdrag handlar om att analysera olika sociala hållbarhetsaspekter på kommunal och regional nivå

Social hållbarhet är ett brett område och omfattar såväl mjuka aspekter som exempelvis utbildnings- och folkhälsoaspekter, integration och hårda aspekter som exempelvis byggda miljöer (boende, vägar, offentliga miljöer mm).

Kontakta mats.jakobsson@kfbd.se vetenskaplig ledare social hållbarhet om du vill ha mer information. 

 

För närvarande pågår följande arbete:

  • Att analysera folkhälsan i Norrbottens län
  • Följeforskning av BRÅ/ANDT-förebyggande arbete i småkommuner
  • Småkommuner och medborgares syn på stadsomvandlingen i Malmfälten utifrån sociala hållbarhetsfaktorer