Meny

FoUI - Socialtjänst

FoUI Socialtjänst har huvuduppdraget att medverka till att stärka samarbetet mellan och inom länets kommuner vad gäller kunskaps- och kompetensutveckling inom socialtjänstens område.

Inom FoUI Socialtjänst finns en vetenskaplig ledare som har uppdrag att driva utvecklingen inom området och också ha ett nära samarbete med de samverkansledare som arbetar vid Norrbottens Kommuner. 

Kontakta benitha.eliasson@kfbd.se vetenskaplig ledare socialtjänst om du vill ha mer information

 

För närvarande arbetar vi för att stödja en evidensbaserad praktik i socialtjänsten, vi arbetar till exempel med brukarmedverkan, utvärdering och forskning i projektet Tsip – Min plan, och med stöd för nyrekryterade socialsekreterare. 

Läs mer under flikarna Stöd för en evidensbaserad praktik,  Aktiviteter, Studentuppsats i samverkan och FoUI stipendium