Meny

LuMo samtalscirkel

FoUI Norrbottens Kommuner genomförde under 2015 en samtalscirkel med 20 nyrekryterade socialsekreterare inom området barn och unga i Norrbottens län. Hösten 2016 startade den andra omgången LuMo samtalscirkel med 12 antal deltagare.

Syftet med LuMo samtalscirkel är att stärka den professionella självkänslan, förmågan och kunskaps­basen hos de nyrekryterade socialsekreterare som deltar. Samtalscirklarna innefattar reflekterande samtal, erfarenhetsutby­ten och kollegialt lärande. Tanken är att testa idéer och former som svarar upp mot svårigheterna att rekrytera och behålla socialsekreterare samt att hitta en modell för ett framtida reguljärt program. I samband med samtalscirklarna gör FoUI en uppföljning där de deltagande socialsekreterarna beskriver hur de uppfattar LuMo och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. 

Två rapporter från FoUI finns tillgängliga om LuMo samtalscirkel som genomfördes 2015:

Läs mer om uppföljningen av LuMo samtalscirkel