Meny

Stöd för en evidensbaserad praktik

Socialtjänstens verksamheter ska bygga sin verksamhet på evidensbaserad praktik. Det FoUI gör handlar om att på olika sätt stödja socialtjänstens arbete kring detta uppdrag.

FoUI erbjuder stöd i form av konsultation eller handledning i utvecklingsprojekt, såväl i problemformuleringsfas som i analysarbete. Läs mer om FoUI arbetet här.

 

"En evidensbaserad praktik är en följd av ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/patienten, praktiker och från forskningen vägs samman och används."

Texten har hämtats från Positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och sjukvård (SKL, 2012)