Meny

iDAG - Fjärrundervisningsprojekt vid Lapplands gymnasium

iDAG-projektet, som står för ”Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola” är är ett treårigt projekt (2015-2018) vars mål är en etablerad, hållbar innovations-/testmiljö, som bidrar till ökad likvärdighet och sömlösa övergångar mellan klassrums- och fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola.

Genom projektet vill Lapplands gymnasium utveckla morgondagens fjärrundervisning. Projektet är ett samarbete mellan Lapplands Kommunalförbund, Lapplands gymnasium, Luleå tekniska universitet, Institutionen för System och Rymdteknik, och Norrbottens Kommuner. Projektet delfinansieras av Vinnova.  

Läs mer om projektet hos Vinnova och ett reportage vid LTU

Projektledare för iDAG-projektet är Magnus Johansson, Lapplands kommunalförbund, magnus.johansson@gallivare.se

Norrbottens Kommuner ansvarar för utvärderingen av projektet och ingår i styrgruppen. Ansvarig för utvärderingen är Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare vid FoUI Norrbottens Kommuner.

Kontakt:

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare vid FoUI Norrbottens Kommuner, catarina.lundqvist@kfbd.se

Annica Henriksson, Samverkansledare Utbildning och Arbetsmarknad, annica.henriksson@kfbd.se