Meny

Kontakt med FoUI:s medarbetare

Catarina Lundqvist

E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Telefon: 070-693 54 33

Catarina Lundqvist är FoUI samordnare och vetenskaplig ledare inom området Utbildning och Lärande. Hon är samhällsanalytiker och filosofie doktor i etnicitet. Tyngdpunkten i Catarinas forskning ligger på olika aspekter av unga människors karriärval i övergången mellan skola och arbetsmarknad. I en pågående studie undersöker hon unga människors arbetsmarknadskarriärer och hur dessa skapas i förhållande till genus, social klass och etnicitet.

Benitha Eliasson

E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

Telefon: 070-693 14 98

Benitha Eliasson arbetar som vetenskaplig ledare inom området socialtjänst och är sociolog och filosofie doktor i arbetsvetenskap. Benithas forskning handlar dels om samverkan mellan kommunernas socialtjänst och landstinget, dels om hur evidensbaserad praktik införs inom socialtjänsten samt hur socialsekreterare förhåller sig till och arbetar med evidensbaserad praktik. 

Johan Hörnemalm

E-post: Telefon: 070-600 13 74

Johan Hörnemalm är vetenskaplig ledare inom området innovation och hållbar utveckling. Johan är filosofie doktor i Arbetsvetenskap med Sociologi som huvudämne. Johans forskning handlar om organisering av samverkan och innovativa processer, med inriktning på hållbarhet i arbetsliv och samhälle. Under senare tid har fokus legat på organisering av innovations- och digitaliseringsprojekt inom offentlig verksamhet.

Publikationer i urval

Erfarenhetsrapport av projektet ”Idésluss för hållbar samhällsutveckling”, 2020. Länk >>

Kartläggningsrapport: Lokalt stödarbete, samordning och samverkan för att motverka våld i nära relationer. Piteå kommun, 2020.

Utvärdering av ferieverksamheten i Piteå kommun, 2009 Länk >>

Samverkan är ett magiskt ord – motstridiga ambitioner och ideal i nätverksorganisering, 2008 Länk >>

En hållbar arena för brett och ömsesidigt utbyte?: uppföljning av nätverksstruktur och samverkansformer inom arbetsgivarringen i Boden-Luleå, 2007 (ej i fulltext) Länk >>

Gränsöverskridande rehabiliteringssamverkan: en retrospektiv studie av de regionala pilotprojekten Samanda i Haparanda samt Fas och Arbetsgivarringen i Boden, 2004 Länk >>

Att bryta ett mönster – processutvärdering av ”Fler män till lärare”, 2003 Länk >>

   

Catrine Kostenius

E-post: catrine.kostenius@kfbd.se

Telefon: 070-200 04 64

Catrine Kostenius är professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och Flexit-forskare vid Norrbottens Kommuner. Catrine är också affilierad professor i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Högskolan i Halmstad. Hon leder projektet om samverkande hälsoarbete för barn och unga som går under namnet "Hälsoskolan i Norrbotten" med tvärvetenskapligt fokus på hälsa och lärande. Inom forskningsprojektet ska hon bland annat undersöka hur arbetssätt för att främja barn och ungas hälsa fungerar och bidra till att ta fram nya metoder. Hon ska också arbeta med att öka kunskapen inom området hälsa och lärande samt inte minst bidra till ett mer jämlikt och inkluderande hälsoarbete i Norrbotten.

Länk till fler publikationer