Meny

Om oss

Vid Norrbottens Kommuner finns fr o m 2014 en gemensam FoUI-miljö med inriktning mot områdena Utbildning och lärande, Socialtjänst, Social hållbarhet och Folkhälsa, samt kommunövergripande styrnings- och ledningsfrågor. Varje område har en vetenskaplig ledare med uppdrag att driva utvecklingen inom området i ett nära samarbete med de samverkansledare som arbetar vid Norrbottens Kommuner.

FoUI-miljöns övergripande mål är att bidra till att bredda och fördjupa en i kommunen behovsgrundad kunskapsbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det stöd och den samverkan som FoUI initierar ska baseras på verksamhetsbehov och önskemål från våra kommuner. De utvecklings- och forskningsaktiviteter som bedrivs ska vara efterfrågade, tillämpbara och nyttiga.

FoUI leds av ett FoUI-utskott med sju politiskt valda ledamöter. FoUI har också en ledningsgrupp bestående av skol- och socialchefer. 

För frågor om FoUI Norrbottens Kommuner hänvisas till Kajsa Myrberg, Direktör för Norrbottens Kommuner. Telefon: 070-242 72 11

 

FoUI Norrbottens Kommuner är medlem i FoU Välfärd