Meny

Ledningsorganisation

FoUI-utskott

FoUI-utskottet är både ett förankrings- och expertorgan. Som förankringsorgan har utskottet uppgiften att ha god kommunikation med medlemskommunerna. Som expertorgan har utskottet uppgiften att följa och driva utvecklingen inom det egna verksamhetsområdet.

FoUI-utskottet har följande uppdrag:

att fånga upp idéer och förslag på FoUI- uppdrag och att besluta om prioriteringar av större projekt inom de ekonomiska ramar som finns

att stå som garant för att FoUI-verksamheten styrs mot områden som är av primärt intresse för kommunerna i länet

att ansvara för att årliga verksamhets- och aktivitetsplaner, liksom projektspecifika budgetplaner tas fram

att ansvara för utarbetandet av långsiktig, strategisk inriktning av FoUI-verksamheten

att ansvara för att arbetet inom utskottets ansvarsområde följs upp och utvärderas samt att detta återförs till styrelsen

att inom sitt arbetsområde sprida relevant information till medlemskommunerna och medverka till att olika FoUI-projekt ges en god lokal och regional förankring 

 Ledamöter

 • Peter Waara (s), Haparanda (ordförande) 
 • Robert Bernhardsson (s), Jokkmokk
 • Ayse Duyar (mp), Luleå
 • Agnetha Eriksson (s), Piteå
 • Linda Frohm (m), Kalix
 • Carina Sammeli (s), Luleå
 • Roger Suup (s), Kiruna

 

Läs mer om FoUI-utskottets uppdrag

FoUI ledningsgrupp

Ledningsgruppen är ett stödjande och rådgivande organ till FoUI och har en beredande funktion till det politiskt sammansatta FoUI-utskottet.

Representanter 

 • Ingemar Jernlöf, barn- och utbildningschef Piteå
 • Magnus Åkerlund, skolchef Boden
 • Britt-Marie Isaksson, skolchef Överkalix
 • Bert-Olov Ström, gymnasiechef Lapplands gymnasium
 • Ann-Sofie Levander, socialchef Arvidsjaur
 • Anna-Lena Andersson, socialchef Kalix
 • Marika Rissanen-Korpi, socialchef Gällivare
 • Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Pajala