Meny
Träd vid mur beskärd bild blekare.jpg

FoUI:s uppdrag - kunskapsstöd

Vid Norrbottens Kommuner finns sedan 2014 en FoUI-miljö som arbetar inom områdena utbildning och lärande, social välfärd och social hållbarhet.

FoUI-miljöns övergripande mål är att bidra tlll att bredda och fördjupa en i kommunen behovsgrundad kunskapsbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det stöd och den samverkan som initieras ska baseras på verksamhetsbehov och önskemål från kommunerna. De utvecklings- och forskningsaktiviteter som bedrivs ska vara efterfrågade, tillämpbara och nyttiga. 

Ledord för FoUI är att synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra.

Vi strävar efter att vara en öppen, levande och tillgänglig kunskapsmiljö som stimulerar nyfikenhet, kreativitet och en lust till lärande hos medarbetare i kommunerna.Det innebär bland annat att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och sprida ny kunskap och att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat som kan bidra till förbättringar i verksamheterna.