Meny
Träd vid mur beskärd bild blekare.jpg

FoUI:s uppdrag - kunskapsstöd

Ledord för FoUI är att synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra. Vi strävar efter att vara en öppen, levande och tillgänglig kunskapsmiljö som stimulerar nyfikenhet, kreativitet och en lust till lärande hos medarbetare i kommunerna.

Det innebär bland annat att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och sprida ny kunskap och att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat som kan bidra till förbättringar i verksamheterna. Det kan exempelvis ske genom utvecklingsprojekt, workshops, seminarier, lärande nätverksträffar och handledning. 

Mer information om vår verksamhet

Kommunbesök

Kommunbesök 2014-2015

Kommunbesök 2014-2015

Ett av FoUI:s uppdrag är att identifiera viktiga områden och strategier för forskning och utveckling utifrån kommunal verksamhet. 

 

Som ett led i detta har FoUI besökt länets kommuners ledninggsgrupper

Syftet med kommunbesöken var att få en bild av de olika kunskaps- och utvecklingsområden som kommunerna är särskilt angelägna att arbeta med och att inleda en dialog om kommunens förutsättningar för och intresse av att medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten..